+ Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı
 
   Sicil No
  
   Şifre
  
   Güvenlik Kodu
   FORTIS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

 

Tarihçe :

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesine istinaden ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde "Amerikan Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Emeklilik Sandığı” ünvanıyla 1964 yılında kurulmuştur.

Vakfeden Banka ünvanının ve 506 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişmesi nedeniyle Vakfımızın adı 1977 yılında “Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı” olarak, 2010 yılında da “Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı” olarak değiştirilmiştir.

Amaç : 

Vakfımızın amacı, Sosyal Güvenlik mevzuatına uyumlu olmak kaydıyla Vakıf Senedimiz ve diğer Vakıf içi düzenlemeler doğrultusunda üyelerimizin ve diğer hak sahiplerinin sosyal güvenliklerinin sağlanmasıdır.

FORTIS BANK PERSONELİ GÜVENLİK VAKFI

Tarihçe :                                                                                                       

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 1987 yılında kurulmuştur.

Amaç  :                                  

Vakfeden Bankada çalışarak Vakıf Senedimizdeki hak kazanma koşullarını yerine getirenlere Yönetmelikler çerçevesinde aylık bağlamak ve ödemektir